Kullanıcı Sözleşmesi


I) Sözleşmenin Amacı Bölüm 1 - Katılım Hükümleri ve Kullanım Koşullarının Amacı 1) Mim Sistem Teknoloji AŞ (bundan sonra “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır), www.mobilifest.com üzerinde ve ayrı bir yazılım olarak , bumerang üyelerin işlerini herkese sunabilecekleri, ürünlerini satışa çıkarabilecekleri, kendi siteleri yada satış kanallarına link verebilecekleri ve kurallara uygun biçimde kaydolmuş bumerang kullanıcıların birbirleriyle kamuya açık biçimde iletişime geçip karşılıklı etkileşimde bulunabilecekleri bir platform (bundan böyle “Mobilifest Portalı” olarak anılacaktır) sağlar. Bumerang üyeler, ürün ve hizmetlerin platformda sunulmasını sağlayacak biçimde, ticari olarak mal ve hizmet sunan bireylerden oluşur, örneğin, genel olarak, profesyonel mimarlar, iç mimarlar, ustalar, mobilya üreticileri, mobilya dekorasyon mağazacıları ve bunun gibi. Kullanıcılar, kalıcı olarak kullanıcıda kalacak şekilde ticareti yapılan söz konusu ürün ve hizmetlerin potansiyel ve güncel müşterilerinden oluşur. 2) İşbu Katılım Hükümleri ve Kullanım Koşulları, Hizmet Sağlayıcı tarafından üyeler için sunulan ücretsiz hizmetlerin yürütülmesini ve söz konusu hizmetlerin kayıtlı bir bumerang üye olarak sizin tarafınızdan kullanımını kapsar. İlaveten, bilgi koruma düzenlemeleri de geçerli olacaktır. II. Katılım için kayıt, erişim bilgilerinin ele alınışı, katılımın feshi Bölüm 2 - Kayda uygunluk 1) Mobilifest Portalı’nda mevcut bulunan hizmetlerin kullanımı bumerang üye olarak kaydolmanızı gerektirir. Servis Sağlayıcı’nın gerekçe göstermeksizin katılım başvurularını reddetme hakkı bakidir. 2) Eğer sadece yaşınız tutuyorsa, sınırsız yasal yeterliliğe haizseniz ve bir girişimci iseniz bir bumerang üye olarak siteye kaydolabilirsiniz. Girişimci; ticari etkinliğini ya da mesleğini yasal operasyonlarından kendi kendisinin işvereni olarak icra eden bir doğal şahıs ya da bir tüzel birim ya da yasal yeterlililk sahibi bir ortaklıktır. Bir tüzel birim adına kayıt işlemini, sınırsız yasal yeterliliğe sahip ve temsil yetkisi verilmiş doğal bir şahıs gerçekleştirecektir. 3) Birden fazla kayda izin verilmeyecektir. Bölüm 3 Mobilifest Portalı’na kaydınız ve istenen bilgiler 1) Hizmet Sağlayıcı, Portal’a ve temel hizmetlere ücretsiz olarak erişmenizi sağlar. 2) Hizmet Sağlayıcı’nın kayıt sürecinde sizden talep ettiği iletişim bilgileri ve diğer bilgiler eksiksiz ve doğru olmak zorundadır ya da kayıttan önce Facebook’a doğru biçimde girilmiş olmalıdır. Tüzel bir birimin kaydı için, temsil yetkisi bulunan doğal şahısın adı ayrıca verilecektir. 3) Siz istenen tüm bilgileri sağladıktan sonra, Hizmet Sağlayıcı’nın bu bilgilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini kontrol etme hakkı saklıdır. Eğer Hizmet Sağlayıcı bilgilerin doğru olduğuna hükmederse ve Hizmet Sağlayıcı’nın başka bir kaygısı yoksa, Hizmet Sağlayıcı talep ettiğinizi erişimi etkin hale getirecek ve sizi e-posta yoluyla bundan haberdar edecektir. Bu e- posta katılım başvurunuzun kabulu anlamına gelecektir. Bu e-postayı aldıktan sonra, Mobilifest kapsamında kullanmak için yetkilendirileceksiniz. Bunun için, size gönderilecek olan epostadaki linke tıklayarak etkin hale getirme işlemini onaylamanız gerekir. 4) Mobilifest Portalı’na kaydolup ilk kez oturum açtığınızda, şirket bilgilerinizi, bir bilgi gizliliği bildirisini ve profilinizdeki kurala dayalı hükümlerle ilgili olarak potansiyel diğer bilgileri vermekle yükümlü olacaksınız. Profil ve bilgilerin bumerang üye tarafından sunumu bumerang üyeye ait bir telemedya hizmeti olduğundan ve Hizmet Sağlayıcı sadece harici bilgiyi sakladığı ve sunduğu için, Hizmet Sağlayıcı bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmekle yükümlü olmayacaktır. Bu istenen bilgilerin girilmesi amacıyla profilde bulunan alanlar kurala dayalı olarak istenen bilgilerden başka bilgiler için kullanılamaz. Bölüm 4 - Erişim bilgileri için yükümlülük 1) Kayıt süreci içinde, sizden bir kullanıcı adı ve şifre belirlemeniz istenecektir. Kullanıcı adı şirketin adını içermelidir ya da, Mobilifest Portalı dışında herhangi bir şirket operasyonu yoksa, bumerang üyenin soyadını içermelidir. Bu bilgilerle, erişimin etkin hale getirilmesi ve bölüm 3(3)’e bağlı olarak sizin onayınızın ardından Mobilifest Portalı’nda oturum açabilirsiniz. Kullanıcı adının üçüncü şahısların haklarını, özellikle de ad ve ticari marka haklarını çiğnemediğinden ve ahlaka mugayyir olmadığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. 2) Şifre de dahil olmak üzere erişim bilgilerinizi gizli tutmalısınız ve bu bilgileri yetkilendirilmemiş üçüncü şahısların erişimine açamazsınız. 3) Mobilifest Portalı’na ve bu portal’da sunulan hizmetlere erişiminizin sizin tarafınızdan ya da sizin yetkilendirdiğiniz bireyler tarafından kullanıldığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Yetkilendirilmemiş üçüncü şahısların erişim bilgileriniz hakkında bilgi sahibi olduğundan ya da olacağından endişeleniyorsanız, Hizmet Sağlayıcı bu durumdan derhal haberdar edilmelidir. İlgili kural ve hükümlere dayalı olarak, erişim bilgilerinin kullanımından doğacak olan her türlü kullanım ve/veya diğer faaliyetlerden sorumlu olacaksınız. Bölüm 5 Bumerang Üye bilgilerinin güncellenmesi 1) Bilgilerinizi (istenen bilgiler ve diğer iletişim bilgileri de dahil olmak üzere) güncel tutmakla yükümlüsünüzdür. Eğer katılımınız esnasında bize sunduğunuz bilgilerde bir değişiklik varsa, bu bilgileri Mobilifest Portalı’ndaki kişisel ayarlarınıza girip derhal değiştirmeniz gerekir. Bunu yapamamanız durumunda, lütfen bizi değişen bilgilerle ilgili olarak e-posta ya da faks yoluyla haberdar edin. Bölüm 6 - Katılımın feshi 1) Taraflar arasında başka türlü bir anlaşma yapılmamışsa, Taraflar Sözleşme’yi istedikleri zaman önceden bildirmeksizin fesh edebilirler. Olağanüstü feshin seçenekleri hiçbir durumda etkilenmeyecektir. 2) Feshin yürürlüğe girmesinin akabinde, sözleşmeye dayalı ilişkinin bittiğine hükmedilecektir ve bundan sonra erişiminizi kullanamazsınız. Feshin yürürlüğe girmesinin akabinde, Hizmet Sağlayıcı’nın kullanıcı adını ve şifreyi bloke etme hakkı ve on iki ayın sonunda kullanıcı adını yeniden etkin hale getirme saklıdır. 3) Hizmet Sağlayıcı, katılımınız kapsamında üretilmiş olan tüm bilgileri, sözleşme feshinden 30 gün sonra ve muhtemel yasal bilgi düzenleme periyodlarının bitiminde geri kurtarılamayacak şekilde silme hakkına sahiptir. 4) Bumerang üye sözleşmenin feshinden önce Mobilifest Portalı’nda kendisi için saklanan tüm ve her türlü bilgiyi karşıdan indirip emniyete alacaktır. Şüphe halinde, haberdar olur olmaz. Hizmet Sağlayıcı sözleşmenin feshinden sonra bir veritabanı raporu oluşturmakla ya da uzmana bilgilerini iletmekle yükümlü değildir. III. Mobilifest Portalı’nın hizmet ve içerikleri Bölüm 7 Sunulan hizmetler ve hizmetlerin erişilebilirliği 1) Hizmet Sağlayıcı, Mobilifest Portalı’nda sınırlı bir süre için size bilgi ve diğer hizmetler sunacaktır. Bu hizmetler arasında, örneğin, bilgi oluşturmak, katkılar, ses ve görüntü dosyaları, bilgiler ve kamuya açık diğer içeriklerin ( bundan böyle “içerikler" olarak anılacaktır ) yanısıra kişisel profiler oluşturma seçeneği ve mesaj göndererek diğer bumerang üye ve kullanıcılarla iletişime geçme bulunur. 2) Bumerang üye olarak, işlerinizi, sizin tarafınızdan oluşturulacak olan içeriklere digger üye ve kullanıcılar not verip onları yorumlayabilir. Eleştiri de bu seçenekler arasındadır. Tarafsızlık gözetmek Hizmet Sağlayıcı için önemlidir ve Hizmet Sağlayıcı potansiyel reyting beğeni ya da yorumları sadece yasal iddialar kapsamında silmekle yükümlü olacaktır. Eleştirilmek istemeyen üye ve kullanıcılar hizmetlerinin sunumu için Mobilifest Portalı’nı kullanmamalıdır. 3) Mobilifest Portalı’nda erişilebilir olan hizmetler arasında, Hizmet Sağlayıcı’nın sadece erişim sunduğu üçüncü şahısların sunduğu hizmetler de bulunabilir. Bu hizmetlerin kullanımıyla ilgili olarak, genellikle üçüncü şahısların web sitelerinde bulunan mevcut Katılım Hükümleri ve Kullanım Koşulları’ndan farklı olan ya da bunlara ilave - Hizmet Sağlayıcı’nın ayrıca belirtmek zorunda olmadığı - düzenlemeler geçerli olabilir. Üyeler bu bağlamda geçerli olabilecek düzenlemelerle ilgili bilgileri toplama işini kendisi üstlenecektir. 4) Mobilifest Portalı’ndaki hizmetlerin kullanımına dair bir hak iddiası sadece Hizmet Sağlayıcı’nın teknik ve operasyonel araçlarının kapsamı dahilinde olacaktır. Hizmet Sağlayıcı, mümkün olduğunca kesintisiz sunulacak olan hizmetlerinin kullanılabilirliğinden emin olacaktır. Bununla birlikte, teknik sorunlar (elektrik kesintisi, donanım ve yazılım hataları ya da data hatlarındaki teknik problemler) geçici kısıtlama ve kesintilere neden olabilirler. 5) Hizmet Sağlayıcı’nın Üye, Bumerang üye ve kullanıcıların içeriklerini kendine göre belirleyeceği bir şekilde (örneğin anasayfada, kategori sayfalarında bir banner olarak ya da Portal için reklam olarak), ücretsiz olarak ya da kendi belirleyeceği bir ücret karşılığında, üyenin benzer bir başka sunuma hak iddiasında bulunma hakkı olmaksızın, sunma hakkı saklıdır. Bölüm 8 - İçeriklerin korunması, üçüncü şahıs içerikleri için sorumluluk 1) Mobilifest Portalı’nda mevcut bulunan içerikler ağırlıklı olarak telif hakkı ya da diğer mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır ve ilgili içeriği sağlamış olan Hizmet Sağlayıcı, diğer üyeler, kullanıcılar ya da diğer üçüncü partilere aittir. İçeriklerin bu biçimdeki derlemesi bir veritabanı ya da veritabanı koleksiyonu olarak, uygun olan durumlarda tarafından koruma altına alınmıştır. Bu içerikleri sadece mevcut Katılım Hükümleri ve Kullanım Koşulları’na tabi olarak ve Mobilifest Portalı’nda sağlanan kapsam dahilinde kullanabilirsiniz. 2) Mobilifest portalında üye ve bumareng üyelerin paylaşımları ile oluşmuş olan içerikler diğer üye, bumerang üye ve kullanıcılar tarafından Mobilifest portalı vasıtasıyla Facebook, Twitter, Pinterest ve benzeri sosyal medya platformlarında paylaşılabilir. Üye paylaşım yaptığı içeriğin bu şekilde kullanıcılar tarafından paylaşıma açılmasını kabul etmiş sayılır. 3) Mobilifest Portalı’nda mevcut bulunan içerikler kısmen Hizmet Sağlayıcı’dan, kısmen de diğer üyelerden, kullanıcılar ve diğer üçüncü şahıslardan gelmektedir. Kullanıcı, uzman ve üçüncü şahıs içerikleri bundan böyle “üçüncü şahıs içerikleri” olarak nitelenecektir. Hizmet Sağlayıcı genel olarak bu üçüncü şahıs içeriklerinin kaydını tutmak zorunda değildir, üçüncü şahıs içeriklerinin eksiksizliğini, doğruluğunu ve meşruiyetini teyit etmez ve buna bağlı olarak üçüncü şahıs içeriklerinin eksiksizliği, doğruluğu, meşruiyeti ve aktüelliğiyle ilgili sorumluluk kabul etmez ve herhangi bir garanti vermez. Aynı ilke üçüncü şahıs içeriklerinin kalitesi ve belirli bir amaç için uygunluğunun yanısıra, link verilen harici sayfalardaki üçüncü şahıs içeriklerinin ilgili olup olmadığı konularında da geçerlidir. IV. Mobilifest Portalı’ndaki hizmetleri kullanımınız Bölüm 9 - İzin verilen kullanımın kapsamı 1) Kullanım için size verilen yetki Mobilifest Portalı’na erişim ve Mobilifest Portalı’nda mevcut bulunan ilgili hizmetlerin, mevcut Kullanım Koşulları’ndaki düzenlemelerin kapsamı dahilinde ve Mobilifest Portalı’nın gösterimi ve kullanımı için kullanımıyla sınırlı olacaktır. 2) Sözleşme’ye göre hizmetlerin kullanımı için sizin sorumluluğunuz kapsamında olan gerekli teknik istekleri yerine getirmenin yükümlülüğü size aittir. Bununla ilgili olarak Hizmet Sağlayıcı’nın size herhangi bir danışmanlık sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bölüm 10 Kullanıcı profillerinin oluşturulması 1) Eğer Mobilifest Portalı’nda bir işlevsellik olarak mevcutsa, kullanıcı profilinizi mevcut Kullanım Koşulları’nın kapsamı dahilinde kişiselleştirebilirsiniz. Lütfen Bölüm 13’deki sınırlamalara baktığınızdan emin olun. 2) Hizmet Sağlayıcı genellikle profil sahiplerinin kimliklerini ve profillerdeki bilgileri teyit etmez. Bu yüzden, Hizmet Sağlayıcı her profil sahibinin iddia ettiği gerçek kişi olduğunu garanti etmek mecburiyetinde değildir. Bölüm 11 İçerik gönderiminiz 1) İçerik göndererek, Hizmet Sağlayıcı’ya ücretsiz olan ilgili içeriklerin aktarılabilir kullanım hakkını da vermiş olursunuz. Özel olarak da içeriklerin Hizmet Sağlayıcı’nın sunucularında saklanması ve yayınlanması, kamuya açık hale getirilmesi (örneğin, içeriklerin Mobilifest Portalı’nda sergilenmesi yoluyla), bunların kopyalanması, dağıtılması, sergilenmesi ve gösterilmesi ile resim dosyası olarak yeniden üretilmeleri, yukarı da belirtilen eylemler. Mobilifest Portalı hakkında reklam ya da raporlama için editoryal kullanıma hizmet ettiği sürece, bunların düzenlenmesi ve kopyalanması hakkınıda vermiş olursunuz. Yukarıda belirtilen faydalanma eylemleri için gerekli olduğu sürece ve Bölüm 12’nin kapsamı dahilinde, üyeler, bumerang üyeler, kullanıcılar ve diğer üçüncü şahıslar karşısında- bir ücret karşılığında da - kullanım hakkı verilmesi söz konusu değildir. Gönderilmiş içeriklerinizi Mobilifest Portalı’ndan silerseniz, editoryal kullanım, reklam ya da raporlama eylemleri hariç olmak üzere, yukarıda bize vermiş olduğunuz kullanım ve faydalanma hakkı da ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte, Hizmet Sağlayıcı’nın yedekleme ve/veya kanıt amaçlı olarak oluşturulmuş olan kopyaları saklama hakkı bakidir. Kullanıcı, uzman ve diğer üçüncü şahıslara, Mobilifest Portalı’nın kullanımında sizin tarafınızdan gönderilmiş olan içeriklerin, zaten verilmiş olan kullanım hakkı da bundan etkilenmeyecektir. 2) Gönderdiğiniz içeriklerin tüm sorumluluğu size aittir. Hizmet Sağlayıcı içeriklerin eksiksizliğini, doğruluğunu, meşruiyetini, kalitesini ya da belirli bir amaç için uygunluğunu teyit etmekle yükümlü olmayacaktır. Bu doğrultuda Mobilifest Portalı’nda göndermiş olduğunuz ya da Mobilifest Portalı’nda göndermek ve yukarıda belirtilen paragraf (2) kapsamında kullanım ve faydalanma haklarını devretmek için yetkilendirildiğiniz (örneğin, hak sahibinin geçerli rızasıyla) içeriklerin bir parçasının ve tümünün yegane sahibi olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Bu özel olarak telif hakları, tasarım hakları, patent hakları, fayda model hakları, resimde gösterilen herhangi bir kişinin kendi resmi üzerindeki haklarının yanısıra diğer ürün hakları ve kişisel haklar ile rekabet ve anti-tekel yasalarıyla uyumluluğu ilgilendirir. Hizmet Sağlayıcı’yı sizin tarafınızdan gönderilmiş içerikler konusunda Hizmet Sağlayıcı’ya karşı bulunulan her türlü üçüncü şahıs hak iddialarından, istenildiği takdirde derhal tazmin edeceksiniz. Hizmet Sağlayıcı söz konusu hak iddialarının ortaya konulmasından sizi derhal haber etmekle yükümlü olacaktır. Hizmet Sağlayıcı kendi seçimine bağlı olarak, tartışma konusu olan değere bağlı olarak, söz konusu hak iddialarına karşı avukatların tazminat yasası uyarınca kendini savunabilir ya da üyeden ilgili savunmayı üstlenmesini ya da sağlamasını isteyebilir, yahut başarılı olma ihtimalinin düşük göründüğü durumlardan uygun olan üçüncü şahıs hak iddialarını kabul edebilir. 3) Gönderilen tüm resimler yüksek teknik ve görsel kaliteye sahip olmalıdır. Resim ve ürünler, ürünün gösterimiyle ilgili özel olanı vurgulayan ve basit teknik veri setlerinin ötesine geçen özgün, anlamlı başlıklar ve tanımlarla, parlaşan tarafından altyazılandırılmalıdır. Özgünden kasıt, başlık ve tanımların başka web sitelerinde aynı şekilde kullanılamayacağıdır. 4) Mobilifest Portalı’nda ürünlerin resimlerini gönderebiliyor olsanız da, ürünlerin satışı Mobilifest Portalı üzerinden yapılamaz. Ürünleri harici bir online mağaza ya da bire bir iletişim yoluyla satmakla yükümlü olacaksınız. Ürünlerin resimleri harici online mağazadaki spesifik ürüne munhasıran link barındırabilir. Sunulan ürünler tematik açıdan Mobilifest Portalı’na uygun olmalıdır; örneğin, mobilya, dekor ürünleri ve mülklerin iç ve dışına uygun olacak diğer eşyalar kabul edilebilir ürünlerdir. Harici online mağaza görsel tasarımı itibarıyla Mobilifest Portalı’nı temel alamaz. Satış ilgili uygulanabilir hakkın düzenlemelerine uyacak biçimde gerçekleştirilmelidir; özel olarak, harici online mağaza üzerinden yapılan satış rekabet yasası, eletronik yasal ilişkiler ve uzaktan satışla ilgili düzenlemelere uyacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Harici online mağaza bir üyelik programı sunuyorsa, Hizmet Sağlayıcı istediği zaman buna katılabilmelidir. Bölüm 12 – Mobilifest Portalı’nda erişilebilir olan içeriklerin kullanım hakları 1) Sürekli kullanım mevcut Kullanım Koşulları’nda ya da Mobilifest Portalı’nda açıkça izin verilmediğI sürece ya da buna uygun bir işlevsellik (örneğin indirme butonu) aracılığıyla Mobilifest Portalı’nda kolaylaştırılmadığı sürece Mobilifest Portalı’nda mevcut bulunan online ve gösterim içeriklerini munhasıran kişisel amaçlar için geri alababilirsiniz. Bu kullanım hakkı Sözleşme’ye göre Mobilifest Portalı’ndaki katılımınızın süresiyle sınırlı olacaktır; Mobilifest Portalı’nda mevcut bulunan içerikleri tamamen ya da kısmen düzenlemeniz, değiştirmeniz, başka bir dile çevirmeniz, göstermeniz, yayınlamanız, sergilemeniz, kopyalamanız ya da dağıtmanız yasak olacaktır. Ayrıca, telif hakları notlarını, logoları ve diğer işaret ve koruma notlarını kaldırmak ya da değiştirmek de yasak olacaktır. 2) Ancak Mobilifest Portalı’nda bir işlevsellik (örneğin, bir indirme butonu yoluyla) olarak indirme , paylaşma ya da yazdırma seçeneği mevcutsa, içerikleri indirme ve yazdırma hakkına sahip olacaksınız. Buna bağlı olarak, sizin tarafınızdan kurala uygun olarak indirilmiş ve/veya yazdırılmış içerikler için, kendi kullanımınız için, ticari olmayan amaçlar uğruna süresiz ve munhasır olmayan bir kullanım hakkı elde edeceksiniz. Bölüm 13 Yasaklanan faaliyetler 1) Mobilifest Portalı’nda mevcut bulunan hizmetler munhasıran üye, kullanıcı ve ziyaret eden diğer doğal kişilerin kullanımına sunulacaktır. Diğer üyelerin içeriklerini Mobilifest Portalı dışında ticari amaçlar için ya da bunlarla bağlantılı olarak kullanmanız yasak olacaktır . 2) Mobilifest Portalı’nda ya da onunla bağlantılı olarak ilgili yasayı, üçüncü şahıs haklarını ya da reşit olmayan çocukların korunmasıyla ilgili ilkeleri ihlal eden her türlü faaliyette bulunmanız yasak olacaktır. Özel olarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmekten men edileceksiniz: pornografik özelliğe sahip, gençlerin korunmasıyla ilgili yasaları, bilgi gizliliği yasasını ve/veya diğer yasaları ihlal eden ve/veya sahte olan içerik, hizmet ve/veya ürünleri göndermek, dağıtmak, sunmak ve bunlarını reklamını yapmak; diğer uzman, kullanıcı ya da üçüncü şahısları rencide eden ya da onlara kara çalan içerikleri kullanmak; burada açıkça yetkilendirilmeden yasa tarafından korunan ya da üçüncü şahıs haklarıyla (örneğin telif hakkı) ilişkili içerik, hizmet ve/veya ürünleri kullanmak, sağlamak ve dağıtmak. 3) Ayrıca Mobilifest Portalı’nın pürüzsüz bir şekilde işlemesini etkilemeye uygun her türlü faaliyetten, özellikle de Hizmet Sağlayıcı’nın sistemlerine aşırı yükleme yapmaktan men edileceksiniz. V. Diğer hükümler Bölüm 14 Uygulanabilir yasa 1) Mevcut Katılım Hükümleri ve Kullanım Koşulları, Uluslararası Malların Satışına dair Sözleşmeler Konvansiyonu (CISG) istisna olmakla birlikte, Tüekiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Bölüm 15 Yargı yetkisi bölgesi 1) Eğer üye bir tüccar, kamu hukunun yasal bir birimi ya da kamu hukuku kapsamındaki özel bir fon ise, doğacak olan her türlü anlaşmazlığın yegane yargı yetkisi bölgesi Bursa olacaktır.


Sitemap | mobilifest © 2024 | interbim.com